Rubriken är en välkänd fras inom filmens värld men den borde också vara lika välkänd i andra sammanhang. 

Den påkallar koncentration inför en scen och då det skall vara tyst.

I dagens debattklimat är det allt annat än tystnad vid tagning, alla pratar i mun på varandra och ingen varken höra eller lyssnar längre till vad den andre säger.

Detsamma gäller klassrummen där det borde vara tyst och koncentrationen hög men i det sammelsurium som råder kan ingen koncentration hittas det är helt enkelt inte möjligt.

Det är synd och skam att tystnad och koncentrationsförmågan inte får ta plats hur kan man förvänta sig goda resultat i en miljö där det inte finns utrymme för stillhet.

Varför? är det så att idag behöver man diverse oljud för att kunna läsa, radion skall vara på för att man skall kunna titta på tv, plupparna skall ständigt sitta i öronen för det måste alltid vara ett ljud som kommer in det får inte finnas någon tystnad.

Sedan förundras nomenklaturan över den dalande kunskapsnivån hos folket!?!

När jag gick i skolan var det en självklarhet att det var tyst i klassrummet generellt sett, visst fanns det lärare som inte hade förmåga att hålla ordning och skapa lugn och ro.

Jag var en stillsam elev och led ganska uppenbart av att i dessa timmar inte få det lugn som jag behövde eftersom jag inte var något läshuvud behövde jag mer tid och längre startsträcka än övriga därför var stillheten ett måste för mig.

Än idag kräver jag stillhet för att ha möjlighet att göra saker jag kan inte skriva med musik på, inte läsa med andra ljud då försvinner min koncentration. 

Jag stänger dörren om mig och får det jag behöver, tystnad.

Jag vill tro att det är så med människan att lugn och ro är det som alla behöver.

Ett belysande exempel är den modell som blivit förhärskande och gäller kontorslandskap, det finns numer studier gjorda där det visar sig att 25% av arbetstiden går förlorad beroende på att man sitter och lyssnar på vad andra säger, 25% en fjärde-dels arbetsdag är lika med 2 timmar det blir många på 1 år bara på en anställd.

Förr i tiden när man hade sitt kontor gick det bra att stänga dörren om sig och vissa kontor var tillochmed utrustade med en knapp som tände en röd lampa utanför vilket signalerade att den innanför inte ville bli störd utan behövde arbeta koncentrerat.

Idag har vi några tysta rum i kontorslandskapen som skall balansera upp det brus som är, absolut nys anser jag.

Med den moderna byggtekniken kan man göra om dessa landskap så att alla får en tyst plats utan att för den delen ta bort samhörighetskänslan.

Det allmänna bruset av ljud har blivit en sanitär olägenhet så allvarlig att det är dags för ett nytänk och en begränsning av oljudet i skola och på arbetsplatser, det är dags för;

Tystnad! Tagning!