Vi har nu i rask takt bevittnat 2 partistämmor Folkpartiet och Moderaterna. Vi har också, med all rätt, haft stora förväntningar på dessa stämmor, ja iallafall vi som bor i Öresundsregionen trodde i vår enfald att nu hade betonghäckarna i Stockholm börjat inse vikten och värdet av den expansiva regionen i sydväst.

Fick vi vår bön hörsammad? Icke!

När jag läser utdrag från diskussionerna som förevarit blir jag än mer övertygad om Stockholms och där boende politikers totala inkompetens.

Det finns ingenting i de slutliga beslut och kompromisser som tyder på att byråkraterna i Stockholm har förstått att de för länge sedan passerat bäst före datum.

Det som är mest irriterande är att man inte förstår vikten av infrastruktur. Detta ord har många politiker i Stockholm svårt att uttala än mindre kan de stava till det.

Vi som varit och framförallt bott i infernot Stockholm vet att där existerar ingenting som kan kallas effektiv infrastruktur det mesta haltar och det mesta står still.

Därför är Stockholm otroligt avundsjukt på Öresundsregionen med sin framåtanda sin förmåga att vända ett problem till framgång sin effektiva lösningskapacitet.

När man är avundsjuk vad händer då?

Jo, man pratar inte med den det berör så också i fallet med ledningarna i ovan nämnda partier. De ville inte ta till sig skånepolitikernas framtidstro sin kreativa syn på livet och regionen därför röstades förslagen ifrån södern ned.

Vad för det för konsekvens?

Jo, att dörren emot Europa delvis stängs istället för att hjälpa till att ställa upp den på vid gavel.

Man gör som endast den typiske svenske byråkraten kan, får inte jag det bättre skall heller ingen annan få det så då gör vi som vi alltid har gjort;

Vi ser till att människor får det sämre istället för bättre. 

Då har vi gjort vad vi kan som byråkrater, nämligen att ingen skall få det bättre men att alla skall få det lite eller mycket sämre.

På så sätt har vi uppnått vårt byråkratiska mål.

Jag är så less på den svenska mentaliteten denna insnöade bakgård där vi har politiker som inte förstår när tåget lämnar stationen.

Det byggs eller i vart fall kommer det snart att byggas en bro över Fehrman Belt och när den är på plats kommer Hamburg att bli lokomotiv för norra Europa och dit räknas nu endast de södra delarna av Sverige, allt annat ligger för långt bort.

Detta kommer att bli en marknad och en tummelplats för miljoner människor med tusentals och åter tusentals företag. Har vi då tid och råd att dra runt en sönderkokt potatis vid namn Stockholm?

Självklart inte!

Jag tycker att det är dags för Skåne att bryta sig loss ifrån Stockholm och bilda en autonom region med Själland.

Det är dags för expresståget Öresund att lämna perrongen.