Det var en gång för länge sedan ett land som hette sverige där bodde ett folk som var arbetsamt, vänligt, och som var hövliga.

Landet var en drivbänk för ingenjörskonst och ett flertal stora industrier växte upp tack vare en rejäl portion upptäckarglädje.

Alltmedan en politisk medvetenhet parallellt grodde och ett parti i synnerhet blev stort, socialdemokratin.

Fackföreningsrörelsen fick fart när arbetare inte tog sitt slit som en ynnest utan ville få skälig ersättning för sitt slit.  

Landet ångade på och levnadsstandarden steg och folket mådde bra.

En sak som infördes var pension med mottot;

Gärna medalj men först en rejäl pension.

En viktig del i ett samhälle som började att beskatta folket mer.

Landet började sakta men säkert att förstå viktigheten med jämställdhet och kvinnorna i landet kom alltmer att vara en naturlig del av inte endast gällande nativiteten utan också för arbetslivets utveckling.

När sedan den europeiska kontinenten stod i brand och slets sönder duckade man på sedvanligt fegt svenskt vis och landet fick en otrolig och oförtjänt stor skjuts framåt, där andra länder behövde slicka sina sår och läka kunde sverige ohämmat exportera.

Denna feghet har sedan rotat sig till att bli en folksjukdom.

Idag finns ingenting kvar av det som en gång kallades folkhemmet.

Idag är landet fast cementerat i en nedåtgående spiral där det en gång så innovativa partiet socialdemokraterna fullständig har störtat till marken.

Idag brandskattas alla arbetande och pensionärer för att tillfredsställa en stat som genom en total mörkläggning förser andra utifrån kommande personer med en strid ström av pengar.

Idag finns ingen som kan ta upp kampen för ett bättre samhälle.

Idag finns det ingen som vill göra något för sitt land.

Idag härjar ett krig inom landets gränser likt ett inbördeskrig.

Idag är sverige inte välkommet att vara med på säkerhetsmöten inom EU.

Idag har sverige ingen trovärdighet kvar.

Idag ser landet hedersvåldet breda ut sig kvinnor tvingas tillbaks in i medeltiden av män som skulle brännas på bål.

Idag är det inte ovanligt med kvinnor som bär slöja som inte får gå ut ensamma som skall gifta sig med en tilldelad man och som skall lyda familjen.

Landet som en gång var modellen för hur en välfärdsstat skall se ut och fungera är idag ett skämt som har rasat från toppen till botten.

Idag kommer landet aldrig mer att dyka upp till ytan.

Allt detta för att svensken är feg och inte heller nu vågar ta striden.

Landets nationaldag 6:e juni firas idag mer av det muslimska brödraskapet än av det svenska folket.

Allt medan det våldtas, rånas, mördas, sprängs inrättas mini-kalifat.

sverige är landet som drunknade i sin egen feghet. 

sverige är landet som försvann.