Jag har varit borta ifrån min blogg ett bra tag nu jag tänkte att jag skulle skriva på min bok och fortsätta att lägga ut den på bloggen här, nu har det inte blivit så. Jag kommer säkert att fortsätta skriva på boken men just nu är det andra saker/tankar som upptager och påkallar min uppmärksamhet.

Jag läser till min förfäran att universitetssjukhuset i Malmö regelmässigt utsätts för väpnade attacker!?!?

Va?!?!

Att det är ett utomordentligt allvarligt läge i Sverige idag råder det ingen som helst tvekan om landet har en fullständigt handlingsförlamad regering och en poliskår som inte längre är brottsfientlig i akt och mening att inte framstå som främlingsfientlig och med en chef som borde sitta på mentalsjukhus. 

Alltså, hur har det blivit på detta sätt hur kan det vara möjligt att en folkvald regering visar sig vara landsförrädare och inte vågar ta tag i situationen och hur är det möjligt att en regering låter det gå så långt att det hela nu har tippat över och är för sent att göra något åt.

Tillbaks till Malmö;

Jag läser alltså med förfäran hur horder, likt gräshoppor, av människor tränger sig in på akuten när en skadad familjemedlem kommer in dit de uppträder hotfullt och går till direkt angrepp om de inte får följa med den skadade nu skall alla veta att det är inte få som vill följa med, nej det är som regel 40 personer eller fler.

Får alla inte följa med hotar de akutpersonalen med stryk eller att de helt enkelt skall taga dem av daga!!

Det har gått så långt att sjuksyrrorna inte längre vågar ha sina namnskyltar på sig i rädsla av repressalier!

Dessutom är det inte ovanligt längre, får jag tillägga, att de skadade som kommer in är uppgörelser kriminella gäng emellan och då inträffar något ännu mer skrämmande nämligen att det rivaliserande gänget till den skadade skickar en torped för att göra slut på vederbörande.

Väl maskerad och utklädd till någon sorts hantverkare eller tekniker tar sig torpeden in i sjukhuset för fullgöra sitt uppdrag även detta ofta ackompanjerat med hot emot den verkliga sjukhuspersonalen.

Gängkriminaliteten och den helt förkastliga familjeattityden bland invandrare i Malmö lamslår ett universitetssjukhus så att de som verkligen behöver vård får stå tillbaks därför att erforderliga resurser saknas.

Vad fan är detta?

Var är polisen? 

Hur är detta ens möjligt att inträffa?

Varför gör det svenska folket ingenting?

Jag anser att det sedan länge är dags att sätta ned foten och ryta i att;

"Nu är det nog!"

Låt gängen som beskjuter varandra ta hand om de skadade själva stäng porten till sjukhuset med solida järnportar omöjliga att forcera och se till att de som verkligen är sjuka får den vård de har betalt sin skatt för.

Om gängen/familjerna fortfarande hotar med våld ställ då upp kulsprutor och hota tillbaka, det är inte mer än rätt att få försvara sig emot ett rakt uttalat våld det är tydligen det enda språk som dessa lågt stående varelser förstår.

Just det, varelser! 

Det är inte människor som bär sig åt på detta sätt och att kalla dem djur är en förolämpning emot djuren.

Det finns ingen som helst anledning att svensk välfärd längre skall bli utnyttjad av de som fullständig struntar i sitt nya hemland och som på alla sätt bär sig svinaktigt åt.

Det som är extra märkligt och obegripligt är att de skulle aldrig våga bära sig åt som de gör i Sverige i sina hemländer för där vet de att varesig politiker eller polis lägger fingrarna mellan där är det ingen nåd som visas något som borde vara en självklarhet även i Sverige.

Det skall inte visas någon nåd eller förståelse för denna typ av agerande. 

Se till att slänga ut de som inte kan uppföra sig och framförallt se till att återkalla de svenska medborgarskap som delats ut till dem som spottar Sverige rakt i ansiktet.

Det borde vara möjligt att ställa regering/riksdagsledamöter som skapat detta helvete inför riksrätt anklagade för lands-/högförräderi.

----------------

Om du har en bjudning och det efter ett tag visar sig att några av dina gäster är i färd med att plocka åt sig av dina tillhörigheter när du påtalar detta slår de dig på käften vidare passar de på att misshandla några andra dessutom våldtar det en av dina tjejkompisar och innan de avlägsnar sig slår de sönder saker...

Skulle du någonsin bjuda dem igen?

Tänk denna tanke nästa gång du ser ett fegt råttgäng ge sig på någon eller något.

P.S.

Ja, jag vet att jag har haft detta exempel tidigare men det förtjänar att upprepas.

D.S.