Visar inlägg från november 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Bögar & flator

Vad är det som gör att viss kärlek är mer värd och viktigare än annan?

Det jag tänker på är den ständiga påminnelse vi matas med när det gäller bögar & flators kärlek.

Det skall vara parader och diskussionsklubbar tv&radio skall uppmärksamma media i stort skall uppmärksamma och vid sidan av denna cirkus står vi som är heterosexuella. 

Jag är en absolut fundamentalist när det gäller avståndstagande emot allt våld och bifallande när det gäller all kärlek.

Det jag har svårt att ta till mig och acceptera är att den homosexuella kärleken inte på villkors vis får utsättas för någon form av kritik, det är en lika syn som diktaturer har på sin politik.

Nu hoppas jag inte att kärleken, hur den än ser ut, är av diktatorisk art utan en ömsesidig härlig upplevelse, jo jag vet att det inte alltid ser ut så i verkliga livet men det borde vara så.

Det jag vänder mig emot är att jag skall acceptera homosexuell kärlek vilket jag inte gör jag tycker inte att den är ok och jag vill ha min frihet att få uttala detta, men det får jag inte.

Jo, i Spanien går det utmärkt att samtala om kärlek i alla former men inte i den norra träskmarken om du uttalar dig i negativa ordalag om homosexuella får du utstå en storm av smädelser, okvädningsord och sällsynt dåligt uppförande som avslutas med ett absolut krav på ursäkt och avbön.

Så är det inte i Spanien där du fritt kan samtala om allt och inget diskussionsämne är tabu. 

Avbönen skall vara offentlig och om den inte är av den karaktären som det homosexuella samfundet kan acceptera skall den obönhörligen göras om och göras rätt.

Detta för mig är en kommandokärlek en kärlek med diktaturfasoner och ett uppförande som i sig inte alls har med begreppet kärlek att göra.

Det är lika med den homosexuella världen som den politiska den får inte kritiseras gör du det hamnar du i kylan och ingen vill veta av dig, detta är en spegel av ett litet samhälle som är rädd för sig själv och har ingenting med ett frimodigt och fritt tänkande samhälle att göra.

Tänk om alla heterosexuella skulle gå ut i en parad som endast har till syfte att tala om att vi skall ha den här platsen vi skall ha den här uppmärksamheten vi skall ha det vi anser att vi har rätt till, det är lika illa som de våldsamma politiska huliganer som tar sig rätten att på det sätt de själva finner lämpligt föra fram sina åsikter.

Det är att bejaka våldet istället för kärleken vilket för mig är förkastligt jag kan väl tänka mig att om pridefestivalen/karnevalen inte fick ta plats i det offentliga rummet skulle det uppstå konfrontation med våld som resultat, för det är ju så som kommandobögarna&flatorna agerar emot dem som har synpunkter som inte rimmar med deras egna. 

Jag har ingenting emot att olika grupper i samhället får anordna fest men jag är orubblig motståndare till att jag måste tycka att allt som jag inte tycker om är ok.

Jag vill inte bli tillsagd vad jag skall säga och tycka jag vill ha min absoluta frihet att få uttrycka det jag vill och står för, jag kräver att alla skall få göra likadant med den formuleringen lämnar jag dörren vidöppen för alla åsikter och läggningar men som sagts inget våld får förekomma i bilden av din/min åsikt.

All den stund det förekommer våld och hot skall den av polisen åtgärdas som är organisationen som skall se till att du och jag kan säga vår uppfattning utan att bli offentligt schavotterade. 

Jag minns ett tydligt exempel på en kommandobög, Alexander Bard, som gav sig på Måns Zelmerlöw för att han gav uttryck för sin åsikt "att vara bög är en avvikelse". Det fanns ingen gräns för hur högt tonläget blev från bögkretsar och värst var Bard som skrek högst det spekulerades tillochmed i att Zelmerlövs karriär var i fara!?!

Alltså, vad är det som händer?

Avslutningsvis vill jag ställa alla bögar&flator frågan;

-Är ni inte trygga och lyckliga nog i er relation att ni kan överse och strunta i vad andra tycker?

Jag är det i min heterosexuella relation, jag ger fullständig fan i vad andra tycker om vårt förhållande just därför att det är vårt! 

Sluta att trakassera de som inte tycker som ni och visa istället att kärleken övervinner allt. 

Och gör som Beatles sjunger;

https://www.youtube.com/watch?v=t5ze_e4R9QY

  

Ointresserade svenska organisationer

Det finns en del svenska organisationer som tar sig rätten att vara innehavare av den enda sanningen vilket självklart är en mycket skev självuppfattning, en sådan organisation är Djurens rätt.  

Den här organisationen kämpar för en mycket bra sak nämligen att djur skall behandlas väl och att slaktindustrin skall göras om och skalas ned i mindre enheter för att djuren inte skall lida alla helvetets kval i sin golgatavandring mot döden.

Så långt är allt väl och bra, det som spårar ur är när man tar sig rätten att utan att källgranska och med braskande inlägg, avseende företeelser som i sig är avskyvärda men som kan ha tillkommit på ett sätt som Djurens Rätt inte har kontrollerat innan, spyr sin galla.

Ett sådant exempel är att man tror att Katalonien har återinfört tjurfäktningen vilket är en total förvrängning av sanningen.

Jag skall förklara varför;

Som alla vet är tjurfäktning något som funnits i Spanien länge och har varit en del av det spanska samhället men någonting har hänt och det är inte längre lika glansfyllt att vara matador som det en gång var. Publiken minskar stadigt då den moderna spanjoren inte anser att denna sedvänja är förenligt med ett modernt och demokratiskt samhälle.

Det finns nu regioner som totalt bannlyst tjurfäktningen och det är Kanarieöarna och Katalonien, Baskien hade ett förbud men detta upphävdes när de bytte regionalregering från socialistisk till moderat man tog bort förbudet emot tjurfäktning dock utan något större resultat på tjurfäktningsarenorna. Det finns ingenting som tyder på att det baskiska folket har börjat gå på något som inte rimmar med deras egen kulturhistoria.

Katalonien som, till skillnad från Kanarieöarna, bedriver en intensiv politisk kampanj att fjärma sig ifrån centralstyret i Madrid och med mål att bli helt självstyrande tog ett beslut att totalt förbjuda tjurfäktning. Detta var ett politiskt beslut och ingenting annat då det finns en hel karta av andra sedvänjor som inkluderar tjurar och tjurars lidande men som tillåts av den katalanska regionalregeringen av det enda skälet att dessa är katalanska.

Djurens Rätt bör titta närmre på dessa vilka är minst sagt djurplågeri och definitivt inte i linje med hur ni tycker djur bör/skall behandlas.

Vad som då händer är att författningsdomstolen, att jämställa med HD, ogiltigförklarar beslutet med hänvisning att katalanerna ägnar sig åt annan typ av tjurfäktning och eftersom så sker kan Katalonien inte exkludera en viss kulturell aktivitet. Nu finns det ingenting som säger att Katalonien kommer att återupptaga tjurfäktning på arenor igen det finns inga tecken på att katalanerna kommer, likt baskerna, att gå på föreställningar som man anser Madrid har hittat på. 

Det är här som Djurens Rätt vurpar då de inte tar sig för att på ett korrekt sätt rapportera utan propagandan landar på tarvlighetens estrad.

Det som stör är rubriken, vem vet om det är tillåtet endast därför att politiskt beslut är taget i Madrid? 

Att påstå att Katalonien är tragiskt är att göra sig skyldig till ett stor misstag och de över 800 kommentarerna som åtföljer är en ren skändning av katalanerna och dessa är tragiska att läsa då det inte verkar som om någon har en förståelse eller insikt eller ens försökt sätta sig in i den svåra politiska spänning som finns emellan Barcelona och Madrid.

Sedan kan Djurens Rätt och alla ni medlemmar veta först som sist att tjurfäktning är en utdöende kulturform, och ja det är betraktat som en kulturform i Spanien så sitt inte på höga hästar och förfasa er se istället till att sopa rent framför egen farstukvist.

Spanjorernas medvetenhet avseende hur djur blir behandlade är på uppåtgående med stora demonstrationer och krav på ett slut och som sagts den kraftigt vikande publiksiffran är ett bevis på detta.

Det jag tycker att Djurens Rätt borde ägna sig åt är istället att uppmärksamma alla de jakthundar som hängs därför att de inte duger längre, jag tänker inte beskriva hur det går till annat än att säga att detta är inte en kulturyttring utan en spansk vidrighet som ord inte kan beskriva.

Det är något att förfasa sig över och fördjupa sig i, där kan ni säkert göra en skillnad.

Avslutningsvis vill jag återknyta till Kanarieöarna, de har inget problem med sitt ensidiga förbud emot tjurfäktning eller andra autonoma beslut av det skälet att de har ingen skärmytsling med Madrid varför de får bestämma som de önskar, detta är hur spansk inrikespolitik fungerar man kan ha hur mycket synpunkter som helst på detta med faktum kvarstår att inget land är bättre än något annat.

Så innan ni dömer ut ett annat land eller annan region inom EU, läs på!

Jag tycker Djurens Rätt skall ägna all kraft åt att beskriva den fasansfulla industrislakten och halalslakten i Sverige, 

Om ni törs! 

När ni kartlagt och offentligt publicerat er studie i Sverige, på ett vederhäftigt sätt, kan ni börja kritisera andra. 

En tröttsam historia

Det spanska valet eller skall vi säga försök till val har varit en synnerligen tröttsam historia.

Det har varit en mycket segdragen process att få till den nya regeringen det har tillochmed ändrats i reglerna för ett nyval så att spanjorerna inte skall behöva gå till valurnorna mitt i julhelgen man har valt att korta ned beredningstiden.  

"Parlamentet har antagit en snabbreform av vallagen som möjliggör att korta ned förberedelsetiden för ett riksval.

Spanjorerna ser ut att slippa rösta på juldagen. Parlamentet har antagit utan några röster emot en reform som innebär att en valprocess vid behov han kortas ned från 54 till 47 dagar. Det är främst valkampanjen som halveras. Det innebär i sin tur sparade anslag med omkring 30 procent. 

Förslaget hade presenterats av Partido Popular och stöddes av PSOE och Ciudadanos. Podemos ville ha en mer omfattande reform med bland annat sänkt åldersgräns för att rösta till 16 år och valde att lägga ned sina röster. Antagandet innebär att om det mot förmodan blir nyval kan detta hållas 18 december, istället för 25 december."

Ett sätt att klara av att hålla nyval, i Spanien finns inte en tanke på att inte låta folket säga sitt.

Detta förfaringssätt skall ställas emot det svenska där politikerna undanröjer demokratin med att över blockgränsen lova varandra evig trohet så länge som Sverigedemokraterna finns på den politiska kartan. Och detta även om det segrande blocket inte har majoritet för sin budget, detta sätt att agera från den svenska riksdagen och dess politiker är inget annat än ett förakt för folket, man "skiter" i vad folket tycker och vill, det skulle man aldrig göra i Spanien.

Sedan kommer den nya regeringen här i Spanien att få det hett om öronen.

"Den nya väntade regeringen i Spanien har tagit mer än tio månader att forma och riskerar att bli desto mindre långlivad. Vi går från en surrealistisk situation till en annan, där socialistpartiet kommer att släppa fram Rajoy men sedan jävlas så mycket de kan med den nya regeringen. Dock till en viss gräns, för PSOE vill till varje pris undvika nyval.

Det är inte lätt att vara politisk analytiker i Spanien i dagsläget. Hur förklarar man att Mariano Rajoy till sist går segrande ut ur regeringsstriden, men under omständigheter som gör att han helst hade velat ha omval på nytt? Krisen inom socialistpartiet gynnar utan tvekan Partido Popular, som nu dock får ett förgiftat förtroende att regera i minoritet och med alla andra partier emot sig. Inte ens Ciudadanos, som tecknat ett avtal om att rösta ja till Rajoy, är särskilt muntra över lösningen. 

Från dag ett kommer PSOE, Podemos och Ciudadanos slåss om titeln som det ledande oppositionspartiet. Det innebär att de kommer att göra livet så surt som möjligt för Rajoy. Närmast på agendan, efter Rajoys väntade utnämning på lördag, står antagandet av budgetpropositionen för nästa år. Den måste bland annat inkludera en besparing på ytterligare 5,5 miljarder euro (bakläxa från EU) och hur detta ska gå igenom i parlamentet är en gåta. 

Vi kommer sålunda ha en regeringschef som kommer att ha alla emot sig och som inte kommer att önska något annat än att det blir nyval, där PP med all säkerhet skulle att stärkas avsevärt. Räkna med en rekordkort mandatperiod med andra ord, oavsett vad Rajoy säger."

Inslagen saxat ur Sydkusten.

Det som är intressant att följa är hur ett helt splittrat parlament skall få något gjort och det som blir än mer intressant att följa är hur Rajoy, som är känd för att göra ingenting, skall få något gjort.

Om han inte under den här tiden presterar något av politiskt värde har Spanien sett det sista av Mariano Rajoy.