Visar inlägg från oktober 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Att leka

Barns lek har en sådan inneboende kraft och konstruktion att den ofelbart förstörs om en vuxen lägger sig i.

Det finns de som tycker att barns lekar skall kontrolleras och att dessa inte får bli vad vuxenvärlden påstår vara för intensiva, de får inte gå överstyr.

-Trams, säger jag.

Är det några som vet hur lekarna skall lekas är det barnen, de lekar som förvandlas till allvar är de lekar som har sin näring ifrån vuxenvärlden.

Jag tänker på allt våld som våra barn matas med vilket i ett barns fantasi omvandlas till något användbart då barn inte kan se skillnad mellan sin egen lek och verkligheten.

Ett barn förstår inte konsekvenser av sitt handlande och i den omedvetenheten finns också den spärr som gör att barn i sina egna lekar aldrig går över gränsen.

Nu talar jag om barn som leker, inte barn som mobbar eller bär sig illa åt det är två vitt skilda världar.

De som bär sig illa åt leker inte utan ger utlopp för sin egen inre osäkerhet och otillfredsställelse

När barn är inne i lekens värld finns det inget som kan stoppa den flod av kreativitet som frigörs och som stimulerar ett barns alla sinnen.

Idag verkar det som om barnen skall sitta framför pc och spela spel, jag förstår inte detta och det jag undrar är;

-Vad kommer dessa barn att bli i framtiden? miffon?

Ett barn som själv får frigöra både den intellektuella och fysiska kraften har ett försprång framför den som blir matad. 

Att dagarna i ända bli matad med upplevelser istället för att skapa dem själv är själsligt dödande.

-Jag undrar hur många av dagens barn som gått i skogen och lärt sig vilket trädslag som är bäst lämpat att göra en pilbåge av?

Min gissning är att det är ett försvinnande fåtal som har den kunskapen.

När dagispersonalen är ute i det fria med barnen för att övervaka leken så blir det en begränsning som barnen inte har någon nytta av det borde vara så att personalen håller sig i bakgrunden istället för att vara i förgrunden.

Personalen har ingen som helst uppfattning om varför ett gurgel uppstår i sandlådan eller vid gungorna utan de lägger sig i där det borde vara barnen som löser sin egen konflikt vilket också är ett mycket viktigt lärande.

När barn leker upphör tid och rum att existera vilket också är en viktig lärdom, när du är vuxen skall du kunna koncentrera dig så att rummet och tiden upphör vilket är en förutsättning för ett resultat utöver det vanliga, i den vuxna världen kallas det att forska, utforska. 

Det finns inte idag den allmänna lärdomen utan är en exklusivitet för några få då de flesta sitter vid en elektronisk manick och tror att de är med i världens skeende.

Det de inte vet är att alla som inte lär sig leka av egen kraft blir slav under saker och inte slav under den egna förmågan den förmåga som gjort att vårt civiliserade samhälle ser ut som det gör idag.

-Tänk när morsan öppnar fönstret och tjoar att;

-Maten är klar! 

-Vadå äta? 

-Jag har väl inte tid att äta nu, det får bli senare och när du kommer hem för att äta din lunch är den kall eller i bästa fall ljummen men det gör inget för du är så hungrig att det smakar bäst ändå.

Det är annat än Gorbys pirog som mikras vilket är vad barnen får i sig idag.

Ut och lek sitt inte inne! var en uppmaning jag fick i min barndom, jag älskar den frasen;'

-Ut och lek!  

Tänk om den frasen gick att appellera på vuxenvärlden då skulle så mycket vara så mycket bättre.

Jag vill se en regering åka rutschbana med dessa leenden;

 


 det vore något! 

Varför tiger kyrkan?

Det pågår ett utrotningskrig i Irak och Syrien flodvågen av flyktingar har nått Europa och dess politiker står på barrikaderna och skriker sig hesa att folken inom EU skall vara öppna och generösa, vilket de är.

-Men var har kyrkan inom EU tagit vägen?

Jag trodde i min enfald att kyrkan, guds hus, var den tillflyktsort här på jorden som jag alltid kan räkna med.

Jag trodde i min enfald att guds tjänare, Jesu lärjungar, var de som jag skulle kunna vända mig till i min desperation när min vardag, såsom jag kände den, slagits i spillror.

Vad händer?

Ingenting, absolut ingenting.

Guds hus står tomma och tysta, guds tjänare står tysta och stirrar med tomma blickar.

Detta gör mig minst sagt rosenrasande.

-Varför öppnar inte kyrkan sina dörrar för de arma som flyr ifrån en värld fylld av mord, tortyr och förnedring?

-Är det så att kyrkan av idag har blivit elitistisk och endast välkomnar välsituerade medborgare, de som har vett att komma till högmässa på söndagen och sedan snällt sitta och dricka kyrkokaffe efteråt? 

Det finns hur många kyrkor som helst i Europa och att dessa inte står med dörren på vid gavel och en välkomnade präst på tröskeln för sina lidande barn är fullständigt obegripligt.

-Vad är det för fel på prästerskapet som inte går man ur huse och ser till att öppna upp kyrkorna för dem som lider?

Jag trodde att religionen av idag var en modern företeelse som hade att se till oss små människors bästa, det verkar som om den endast har sitt eget välbefinnande för ögonen.

Tänk så många flyktingar som skulle få plats, skydd och säkerhet i Peterskyrkan på Petersplatsen under påvens beskydd!

-Vad ägnar sig guds ställföreträdare här på jorden åt?

Han åker runt i olika länder och håller mässor för hundratusentals människor likt en rockartist, vad är det?

-Hur vore det om han åkte ned till de krigshärjade länderna och försökte medla fred?

Å nej, det är för farligt, vad gör då prästerskapet? samma som sina ledare, ingenting.

-Varför åker inte Sveriges ärkebiskop ned till de krigshärjade länderna och försöker lindra smärtan som nu finns, speciellt när Sverige har tagit ett beslut att flyktingströmmen skall ledas till landet?  

-Varför gör ingen av de som säger sig förkunna Kristi kärleksbudskap något?

Det finns en feghet som jag tycker är rent hyckleri hos prästerskapet, en präst skall vara där han/hon behövs mest, vilket är där människor lider.

Det är bra och bekvämt att ha sin kyrka på behörigt avstånd ifrån oroshärdar och hålla sina gudstjänster, aftonböner och syjuntor i lugn och ro.

-Vad är det för religiös/kristen kärlek som förmedlas när den inte når ut och kan trösta dem som lider mest.

Jag har ingen glädje av en kyrka ett kyrkosamfund som inte orkar ställa sig på barrikaderna och förkunna fred, frihet och kärlek.

Jag har ingen användning för ett prästerskap som i sin feghet inte vågar gå ut i kriser med sin gudstro och förkunna kärlek och fred.

Jag har ingen användning för en präst som förkunnar att jag skall frukta gud.

Den guden vill jag inte veta av den guden har ingen plats i min värld.

Varför gör kyrkan inom EU ingenting? 

 

Det är dags för en invändig renovering inte endast materiellt utan även andligt! 

Jag kräver att kyrkan hjälper de som försmäktar av krigets fasor!

Öppna dörrarna och era sinnen!

Gör det du är bra på....

Varför finns det så många som utför arbete och gör saker de inte har en susning om hur de skall göra eller utföra?

Alltför många gör fel saker många har fel arbete och gör saker fel, det heter att;

"Gör rätt saker istället för att göra saker rätt"

vilket är en absolut sanning.

Idag utses många chefer på grund av sitt kön vilket är en fullständig galenskap det utses många kvinnliga chefer endast av skälet att det skall se könsneutralt ut på en arbetsplats hos ett företag.

Min fråga är då;

-Är det könet som anställs för att uträtta ett arbete eller är det människan?

Om det är könet får vi ett horhus är det människan har vi ett företagshus.  

Förr i tiden var det alltför vanligt att den som var duktig på sitt arbete blev befordrad till någon slags chef vilket var lika galet det. 

Det var få om ens någon som blev en bra chef av den enkla anledningen att vara chef är ett yrke i sig och kräver rätt människor som har fallenhet för att leda andra.

När de högre cheferna började undra varför den utsedda chefen inte presterade lika bra som han gjort som arbetare blev svaret;

-Jag trivs inte eller det är en besvärlig personal eller jag gör så gott jag kan, alla dessa svar visar tydligt på bristen av förmågan att leda. 

Läkare har en tendens att vältra sig i sin egen betydelse och därmed tappa den mänskliga dimensionen, varför är det ingen lämplighetstest på läkare? som har att ta hand om skadade medmänniskor och ett enormt ansvar därmed.

Här om något skall ett lärlingssystem inrättas och den praktiska färdigheten samt förmågan att möta människor provas. 

Det finns ingen som så väl vet hur min kropp mår som jagsjälv, något som en läkare ger fullständigt f-n i då läkaren tror sig besitta all världens kunskap om allting.

Idag skall alla ha ett välavlönat chefarbete som innebär att jag gör ett minimum av ansträngning till ett maximum av ledighet och betalning.

Den ekvationen går inte ihop, finns inte utrymme för detta och jag undrar när denna bubbla kommer att spricka?

Varför har lärlingssystemet tagits bort?

Det var ett suveränt verktyg får att få fram talang men också få bort dem som skulle arbeta med annat.

Den berömde hjärnforskaren David Ingvar sade i en intervju följande visa ord;

-"Jag har fått en begåvning att forska om hjärnan och hur den fungerar men jag har inte en aning om hur jag skall mecka med eller reparera min bil då åker jag till min bilverkstad och där tar mekanikern hand om den och ser till att bilen fungerar som den skall.

Att påstå att jag skulle vara mer intelligent än bilmekanikern därför att jag kan reparera en hjärna är rent nonsens vi är naturligtvis lika begåvade men på olika sätt"

Hur sant är inte detta!    

Vi kan ta den nuvarande svenske statsministern som ett slående exempel, han var lysande som metallordförande och skulle ha blivit vid sin läst, som statsminister är han en fullständig katastrof, varför?

Som metallordföranden hade han en lång facklig bana bakom sig han hade lärt sig i fackföreningens eget lärlingssystem hur allt fungerar. 

Inom politiken har han ingen bakgrund ingen kunskap har inte gått i skola och lärt sig hur man skall förhålla sig.

Han använder sin kunskap från fackföreningsvärlden i politiken och det fungerar naturligtvis inte alls då det är en vitt skild kunskap som måste till.

Det är därför som han blir fintad vid överläggningar och debatter han vet inte hur han skall bete sig.

Detta gäller för alltför många, det finns en teoretisk kunskap inhämtad ifrån böcker men den praktiska kunskapen finns inte där eftersom det inte längre finns möjlighet att gå i lära hos en mäster.  

Hur är det möjligt att utse en 23-årig jänta till chef bara för att hon är tjej hon har ingen möjlighet att leda människor då hon knappt kan leda sig själv, en sådan chef skapar inget annat än oreda och vantrivsel.

Om företaget nu uppfattat att hon har en potential att bli chef varför inte låta henne gå i lära hos äldre chefer och därmed lära sig att inte segla på de mest självklara grynnorna, det finns det inte tid till.

Därav av att det idag finns en chefkader som är omogna, oerfarna, otydliga, oförskämda, ointresserade och allmänt ointressanta som människor och har ingen förmåga att leda då de sätter sig själv främst.

En chef skall vara ett föredöme och inget annat, vi skall minnas att personalen är likt barnen hemmavid, de gör inte som du säger utan gör som du gör och med den sanningen har en arbetsplats med en oerfaren chef den största möjligheten att bli helt omöjlig att utvecklas och trivas i.

Det är absolut för många som har arbeten de aldrig skulle fått om det sunda förnuftet fick gälla.

Min fråga är;

-Vad är det för fel att vara gatsopare och hålla det offentliga vardagsrummet rent och fint?

Alla rynkar på näsan åt detta, nä chefjobb ska' de' va' springa på gym ska' man göra vara så upptagen att man inte ser sin medmänniska ska' man va' då är man viktig.

Kanske ordna en middag för vänner en lördagskväll och skryta med hur mycket man har att göra och hur stressad man är av allt arbete, då är man lyckad, tror man.

På 1980-talet var klädmärket LaCoste mycket populärt inte minst bland chefer varför det populärt kallades chefmärket, varför jo det är en krokodil som logga och en krokodil har som ni vet;

"Stor käft och inga öron"

den mentaliteten har kommit tillbaka, tyvärr.

Finns inget så destruktivt som när en människa tror på sin egen förträfflighet genom att ständigt masturbera oralt, följ istället Dalai Lamas uppmaning;

"När du pratar upprepar du vad du redan vet, det är när du lyssnar som du har chansen att lära dig något nytt"

Sätt lärlingssystemet på plats igen och börja lyssna till de som vet vad det handlar om, då får vi en arbetskraft värd namnet.    

 

  

Så lätt att stämpla någon(A)

Jag är förbannad!

Jag har skrivit det tidigare i min blogg men det förtjänar att belysas igen;

Aldrig har det varit så lätt att stämpla någon som det nu är genom att alla har tillgång till internet.

Du sitter en kväll hemma och dricker och plötsligt slår demonen till och du loggar in till något socialt media och sedan är cirkusen igång.  

Du har retat upp dig på en eller flera personer och nu skall du minsann ge igen nu skall de få sota för sin missgärning emot dig.

Det du inte tänker på är att det inte endast är dem du vill åt som kommer att läsa vad du skrivit utan ett antal miljoner andra, 

-Tänkte inte på det, blir ditt försvar och svar.

Min fråga är;

-Vad är det för tramsigt svar?

Klart du vet att det är hur många som helst som kommer åt det du skrivit speciellt som du valt att koda det så att alla, och då menas precis alla, kan läsa det du skrivit.

Vad har du då i din alkoholdimma skrivit?

Ett förnedrande, förolämpande och ärekränkande stycke text vilket du klarade dig ifrån att bli polisanmäld för.

Inom parentes skall jag säga att om jag hade råkat ut för detta grova och skändliga påhopp hade jag tågat iväg till polisen omedelbart.

I din dimma har du för dig att det förekommit något som i verkligheten inte förekommit alls, men nu har du för dig att det är precis just så, nu skall det markeras från din sida.

Att sedan de som du så vederstyggligt hoppat på är fullständigt oskyldiga struntar du i och därmed gör du dig skyldig till något än mer tråkigt;

-Du ber inte om ursäkt!

-Varför?

-Inte vet jag, men det jag vet att är det minsta du skall göra är att be om ursäkt lika offentligt som du förödmjukade dessa människor.

-Skäms Carola!

Detta är ett aktuellt exempel på trakasseri som förekommer stundligen och dagligen på det som kallas Internet.

Somliga kallar det näthat jag vet personer som har varit tvungna att stänga ned sina sidor därför att det massiva hatet har knäckt dem.

En del av dem har gjort sig förtjänta av att bli häcklade med de flesta inte.

Det som stör mig mest är att de som utgör internet-mobben inte vågar stå för det de gör med sin underskrift.

Man har rätt till sin uppfattning så länge den håller sig inom de demokratiska spelreglerna, all den stund de överträds är det inte längre ok.

Jag har rätt att framföra kritik jag har rätt att fråga offentligt men jag har aldrig rätt att kränka en annan människa offentligt.

Om du vill kränka skall du göra det till den det berör och endast till den personen, och det är här som fegheten kommer in.

Dessa fega varelser som inte vågar stå för sitt ord, väljer att slänga ur sig det på en plats där de inte behöver stå till svars.  

De som nu läser vad som skrivits och inte har med saken att göra och inte känner till vad som är orsaken till din skrift får på grund av detta en fel bild och du har ingen aning vad den personen gör med sin nyfunna information.

Nu hoppas jag att jag för en god tid framöver slipper skriva om detta sjaskiga ämne och istället ägna mig åt mer intressanta ting.