Visar inlägg från november 2014

Tillbaka till bloggens startsida

???(A)

Det är ganska otroligt att ta del av FB-sidor som riktar sig till utlandssvenskar.

-Vad är det de diskuterar?

-Jo, Sverige.

Det finns mycket lite berättat om det ställe varifrån de bor.

Jag vet inte vad detta beror på att navelsträngen verkar omöjlig att klippa av, eller vad?

Själv är jag fullständigt ointresserad av vad som händer i Sverige, förutom det som rör mina barn.

-Jag har gjort slut med Sverige och skrivit mig i Spanien vilket för mig innebär att jag intresserar mig för vad som händer här.

FB-sidorna kan inte nog penetrera vad som händer och vem som har sagt vad och hur det är sagt i Sverige?!?

Sedan förfasar man sig i en aldrig sinande ström av kommentarer. 

-Visst, jag har gjort ett inlägg i denna sida med inriktning på det svenska språkets utarmning och degenerering och att den nya s.k. kulturministern vill lägga ned institut som främjar svenska språkets varande och utveckling.

Men sen får det vara bra.

Jag har ingen lust att ta del av de ändlösa diskussioner och skall vi säga direkta påhopp som försiggår. 

-Jag undrar hur många av medlemmarna som skulle våga ansikte mot ansikte stå upp för det de skriver på en sida i cyberrymden? 

Jag vågar påstå att inte en enda har modet att stå för sin åsikter när det kommer till ett skarpt läge.

Det känns som om utlandssvenskar har hur mycket tid som helst att utgjuta sitt onda blod vid sin pc.

Det är ju så att om man nu tycker att förhållandena i Sverige är så förskräckliga och att de inte kan tolereras tycker jag man bör flytta tillbaks igen och ta tag i det som man uppfattar som oegentligt.

-Om det sker?

-Icke!

Det är bekvämt att på håll kritisera och ha en massa obskyra synpunkter på ett skeende som man egentligen inte bryr sig om på annat sätt än att ha något att klaga på.

Jag vet inte om det är typiskt svenskt eller allmänmänskligt detta klagande men ett vet jag och det är att det är otroligt tröttsamt.  

En annan sak är när svenskar klumpar ihop sig och bildar olika gäng där det blir svårt att som ny komma in.

En första nyfikenhet finns men den rinner snabbt ut i sanden och du är inte välkommen mer.

Det skall alltså vara svenska vänner, svenska restauranter, svenska varor i svenska butiker etc.

Om man väljer att flytta utomlands varför inte omfamna den nya kultur som man flyttat in i lära sig det nya språket ta del av vad som händer i det nya hemlandet kort och gott?

Det är lätt att klaga på de som invandrar till Sverige att de klumpar ihop sig i det som kallas getton, de umgås bara med sina egna, inte vill integrera sig i och med det nya samhälle dit man flyttat.

-Hur gör svenskarna när de flyttar utomlands?

-I rest my case!     

 

Karnevalen på Tenerife.


Undra sade flundra om gädda är fisk(A)

Är saker vad de verkar att vara eller är det en chimär som står framför ögonen?

Om man som flundran ligger på botten och då verkligen befinner sig på botten får man ett annat perspektiv på tillvaron.

Det är lite som "pojken som gick på sina händer" en tecknad saga om Martin Luther King, han gick alltid på händer för det var så han hade lärt sig att ta sig fram i tillvaron.

Nå, nu var det förnumstiga personer som ansåg att den lille pojken inte kunde framleva sitt liv gåendes på händer, människan går på sina fötter.

Saken är den att när han gick på händer såg han allting uppochned och därmed även människors ansikten vilket gjorde att han såg aldrig deras arga och surmulna anleten för därifrån han var såg ansiktena alltid glada ut.

När nu folket omkring pojken fick honom att gå på fötter upptäckte han hur sura och förbannade folk var och hur arga deras ansikten var att han blev rent förskräckt.

Han tänkte att; 

-Den världen vill jag inte leva i så han sade bestämt ifrån att på fötter ville han absolut inte leva sitt liv varpå han började gå på händer igen och världen tedde sig genast ljus och vänlig.

Det går inte att undgå vad som händer i Sverige just nu där ingenting är ljust och vänligt om du inte tycker rätt, säger rätt och uppträder rätt och vill du gå på dina händer och därmed uttrycka en annan åsikt lynchas du, i bästa fall, mentalt.

-Detta har jag hämtat från en annan blogg;

"Nu har jag blivit hotad till livet mer än tio gånger under några dagar. För att inte tala om alla andra hot och allt hat.

Mitt brott?

Jag kritiserade islam offentligt.

Så var är ni? Va? Ni kristna? T. Dahlman vågade. Lukas B har hört av sig, kanske någon till.

Men sedan? Inga fler.

Det är en skam. Tack för ingenting. Jag orkar inte mer, tar timeout från detta och flyr landet.

Hej då."

Detta taget ifrån Marcus Birros blogg och det som skrämmer mig mest är att han blir hotad personligen! 

En åsikt skall kunna brytas emot andra vilket är en självklarhet i en demokrati att en medmänniska hotas till livet är högst odemokratiskt och för tankarna till stöveltrampets Europa.

Då förföljde bolsjevikerna de landsmän som tyckte olika med ohyggligheter.

Då förföljde nazister de landsmän som tyckte olika med ohyggligheter. 

Då förföljde fascister de landsmän som tyckte olika med ohyggligheter. 

Idag hör vi stöveltrampet i Sverige och där förföljs de som tycker olika med ohyggligheter.

Jag är som flundran på botten observerande vad som händer, gäddan slukar allt i sin väg under förevändning att det är naturens lag.

-Jag undrar vilken lag som gäller i Sverige av idag?

-Jag antar naturens lag där den starkare alltid slår den svagare, landet i norr visar sitt rätta ansikte.

Jag har tidigare skrivit att jag är fundamentalist när det gäller demokrati men jag har förstått att jag finns inte längre.

-Ja, jag finns som person men min åsikt och livsåskådning finns inte längre.

Nu är det skränfockarnas tidevarv i Sverige och mörkret sänker sig kompakt, de slukar allt i sin väg.

 

  

Ett gränsfall(A)

-Vad gör att vissa människor får stå vid en gräns och titta på medan andra slinker igenom?

En gräns är alltid osynlig men ändå väldigt påtaglig den reglerar var ett land börjar och slutar hur du skall uppföra dig och vad du kan och inte kan göra.

Men så finns det gränser som är väldig synliga och det är de gränser som sätts upp i akt och mening att "skydda folket" ifrån allt ont som finns på den andra sidan gränsen.

Denna typ av gräns sätter de stater upp som inte vill ha någon fri påverkan på sitt totalitära styrelseskick.

Den typen av gräns fungerar som ett fängelse för alla som bor där och inom dessa stater finns sedan ytterligare fängelser i form av läger dit människor skickas som tros ha brutit mot de uppsatta gränserna.

Det finns ingen gräns för vilka maktmedel en totalitär stat ger sig själv rätten att använda. 

Tänk dig att du möter en person som tycker olika och så pass olika att den personen i en totalitär stat omedelbart skulle skickas till, i bästa fall, omskolningsläger. 

Hur skall du ställa dig och vad göra?

Gränsen är nådd och överskriden, ja det bästa är att strunta i densamme och gå vidare med ditt liv så slipper du lägga energi på något som inte är värt din uppmärksamhet.

Men si, det gör inte totalitära stater de ägnar all sin energi åt att förfölja och fängsla oliktänkande med hjälp av hemlig polis och andra maktmedel.

Det är därför som dessa stater är så förkastliga.

Det fria ordet och tanken har ingen gräns, den personliga förolämpningen skall absolut ha en mycket tydlig gräns, det är en sak att debattera åsikter det är en helt annan att göra personliga påhopp.

Jag, som person skall absolut vara trygg i och fredad ifrån personangrepp däremot får jag alltid vara beredd att diskutera min åsikt i demokratins namn, det är en gräns som jag tycker är bra. 

När det i ett land sker otaliga gränsöverskridanden av makten kan densamme inte ha någon synpunkt på att folket agerar på lika sätt men det är just det som är fallet i ett flertal länder.

Makten och folket har inte samma gränser för vad som är tillåtet eller inte.

Sedan har vi landgränser där det är ett nålsöga att komma igenom, ja förutom vissa länder som i sin intoxikerade hybris tror att det går att krama ur arbetaren mer och mer tills gränsen även för detta är nådd.

När det inte finns någon som vill arbeta längre eller de som vill arbeta samlas på hög likt urkramade kaviartuber ja då finns det heller inget kvar att invandra till.

Inom EU flaggas det nu från ett flertal håll att den fria rörligheten inte kan/skall bibehållas vilket är ett fullständigt nonsens det är just den rörligheten som är en så fantastisk möjlighet för vanliga, ett gränslöst trevligt förhållande.

Om de gamla gränserna sätts in igen kommer Europa att stagnera och en återgång till den gamla ordning kommer att bli gränsen till vilken vi kommer att bli fångna i de länder vi föds i, hemska tanke!

De som står och tittar in i Europa mellan staketspjälorna vill inget heller än att ta del av framgången de kommer ofta från fattigdom och elände.

De som verkligen vill ta för sig på ett hederligt sätt, vilket är de flesta, måste och skall få vara välkomna.

De som tror sig stå över de gränser som gäller inom EU och enskilt land skall slängas ut utan prut och inte vara välkomna tillbaks igen.

Ett exempel;

Om du har en fest hemma och det är 2-3 av dina gäster som uppför sig illa de slänger invektiv omkring sig och är hånfulla emot övriga gäster de slår någon på käften och slutligen våldtar ett par av tjejerna; 

-Skulle du bjuda hem dem till dig någonsin igen?

Du skulle ringa polisen och få dem utslängda, omhändertagna, lagförda och i fängelse.

Vilket är en fullständigt normal och rätt reaktion.

Men i vissa kretsar är denna din reaktion liktydigt med att du lider av mentalt dille då du inte förstår vilket trauma det måste ha varit för dem som utförde dåden.

Detta påstår jag är att med råge överskrida alla gränser för vad som är tillåtet i mänskligt umgänge.

Men, om gränser för umgänge efterlevs kommer vi för alltid att slippa den tröttsamma debatt som nu, likt en osläckbar gräsbrand, rasar om invandring inom EU.

Då kommer vi att slippa alla dessa gränsfall som upprör oss till den milda grad att vi drar alla över samma gräns.

Mod ger hopp, hopp ger ingivelse, ingivelse ger tro, tron försätter gränser.