Visar inlägg från maj 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Vad är könsneutralt?(A)

Vad betyder ordet könsneutralt?

Jag vet inte och kan därför endast spekulera vad det skulle kunna betyda.

Jag är en man därför att jag har ett manligt könsorgan.

En kvinna är en kvinna därför att hon har ett kvinnligt könsorgan.

-Kan vi byta organ med varandra?  

Teoretiskt ja, praktiskt nog svårt.

Varför skulle vi byta med varandra?

Vill jag ha en livmoder inopererad i min buk?

-Nej!

Vill jag att min penis byts mot en vagina?

-Nej!

Jag ser inte vitsen i att byta kön jag är född med det jag har och den jag är och har trivts bra så här långt.

Men det finns de som vill byta kön och som mer känner sig som att vara en annan än den de är.

Det är en känsla som inte går att diskutera och som vi därför kan lämna därhän, men det vi kan diskutera är den tekniska delen av denna fråga. 

Idag är det inget konstigt med homosexuella relationer och äktenskap men det som jag tycker är en avigsida i dessa är hur de skaffar barn.

Om det inte finns barn från tidigare relationer tycker jag det är märkligt att homosexuella par inte i större utsträckning adopterar barn.

Det finns hur många ungar som helst som far illa och varför då inte erbjuda dem lite medmänsklighet i form av ett gott och förhoppningsvis kärleksfullt hem.

Nej, det skall insemineras i surrogatmammor som bär barnet i 9 månader mot en ersättning och då undrar jag följande;

-Om det är 2 män som lever i ett förhållande vems spermier är det som förs in i surrogatmodern?

-Är det då tvunget att det blir 2 barn för att det skall vara lika för lika? 

-Eller är det så att den dominante mannen är man och den andre "hustru"?

-Är det detta som är könsneutralt att båda får sina spermier inseminerade i en surrogatmoder?

-Eller är det så att det är surrogatmodern som könsneutraliserar människans starkaste drift till ett provrörsbefruktande istället för ett råknull mellan man och kvinna i grottan? 

Hur känner sig surrogatmodern inför barnet hon burit i 9 månader? 

Ja, inte vet jag och jag kommer nog inte att bli klokare ju längre texten är.

Om vi säger så här då;

2 kvinnor lever i ett förhållande och även de vill få "egna" barn och de låter sig insemineras ifrån någon spermabank, 

-Jaha?!?

De vet ju inte vem som då är pappa till barnet men väljer de någon kompis i vänkretsen vet de ju vem som är far.

Och är det även här så att det är den dominanta "manhaftiga" kvinnan som skall föda? eller; 

-Skall det bli spridning på generna ifrån båda?

-Är det även i detta förhållande så att det finns en "man" och en kvinna?

-Är det det som är könsneutralt att vara ett kön men spela att du är ett annat? 

Hur känner sig surrogatfadern inför barnet?

-Nåväl så har paret bestämt sig för att skaffa barn och hur går det till?  

Är det så att de kan välja ifrån en katalog och därmed avgöra vilka anlag som barnet skall få?

Mhmm....vill jag ha en matematiker,mnja....rörmokare mja....bra att ha ekonom, ja det blir bra etc, etc.

Så kan självklart också männen välja sin surrogatmoder under liknande former.......

Jag har ingen aning om detta är med verkligheten överensstämmande men vad jag vet är att det har blivit ett skevt tillvägagångssätt när det gäller barn som skapas i homosexuella förhållanden och det borde föras en mycket mer högljudande diskussion om detta.

Jag önskar alla barn en harmonisk och kärleksfull uppväxt självklart, det får aldrig bli så att barn är ett kuttersmycke en social gisslan som skall rättfärdiga ett sätt att leva.

Jag hoppas att de barn som växer upp i ett homosexuellt hem inte går ut i världen med frågan om sin egen identitet och jag hoppas att homosexuella föräldrar inte tvingar på sitt/sina barn en uppfattning bara för att det är deras egen.

Ett barn har rätt att utvecklas till den människa som barnet var ämnad att bli av fri vilja och glädje, inte under tryck.

Jag hoppas att inget barn går ut i vuxenvärlden och tvivlar på sin identitet och sin sexualitet och ställer frågan;

-Är jag en man eller kvinna?

Om det är att vara könsneutral vill jag inte vara med den dagen.          

 

Var går gränsen? (A)

Det finns synliga gränser vilka är de som andra sätter upp och som vi måste förhålla oss till vare sig vi vill eller inte.

Och så finns det osynliga gränser vilka är de som vi sätter upp för oss själva.

De synliga gränserna är de lagar och förordningar som ett land har instiftat men även det som din medmänniska har talat om gäller för honom.

Att inte följa dessa är då att göra sig skyldig till ett brott.

Ett sådant brott kan få konsekvenser på olika sätt är det grovt åker du i fängelse om du begår det emot samhället, begår du det emot en annan medmänniska kan konsekvensen bli att du förlorar en kamrat eller ivartfall att relationen blir ytterst sporadisk.

När du sätter upp gränser för dig själv är det en helt annan sak, den enda som kan påtala om du bryter emot detta är just du och ingen annan.  

Gränserna är en tolkningsfråga oaktat om de är synliga eller osynliga och hur det skall tolkas är alltid en fråga om subjektivitet.

Det finns de som hävdar att lagen som är skriven skall tolkas objektiv.

-Hur är det möjligt?

Det är människor, visserligen utbildade i juridik, som skall tycka till om en händelse och hur är det möjligt att säga att dessa är objektiva.

Det är ett absolut tyckande att NN som har förbrutit sig skall få den eller den påföljden.

Alltså är tyckande ett verktyg för att upprätthålla en gräns.

Samhället, alltså de som arbetar inom rättsväsendet, anser att detta brott skall bedömas som ringa, eller grovt varför konsekvensen blir....detta är inget annat än ett tyckande och då är det enskilda människor som har satt en gräns för vad som är acceptabelt eller inte.     

Så drogs också landsgränser upp en gång itiden med ett tyckande ofta efter krig och efter att den starkare slagit den svagare i skallen.

Idag precis som igår tycker politiker en hel massa, vissa går över gränsen och anser sig ha rätt att ta rätten att tala om vad som skall gälla för andra.

Det är ett fenomen som är otroligt märkligt och irriterande.

Lika så de som tar sig rätten att utnämna sig själva till allas ordningsmän och/eller talesmän.

De synliga gränserna är ett spektrum som vi kan välja att rätta oss efter eller strunta i.

Det vi absolut skall strunta i är de självutnämnda gränsvakterna, de tillhör de fåniga.

Så har vi då de osynliga de subtila gränserna som varochen har inom sig de sköra trådar som gör att vi är människor med en tro och inte djur med en instinkt. 

De regler du sätter upp för dig är ditt sätt att tala om för omgivningen vem du är och vad du står för.

De som inga inre gränser har är de som utan att tveka våldför sig på andra och andras livsrum.

Du har en klar bild av vad du vill och var du vill komma och med din inre gräns ser du till att färdas på det sätt du finner bäst.

De gränser du sätter upp för dig själv är din integritet och den är okränkbar, den är ditt liv.

Du jämför dina gränser med de gränser som finns i det samhälle du lever i och ibland stämmer de överens och ibland inte men det är det som är hela poängen, gränser skall regelmässig ifrågasättas men på demokratiskt vis.

Du röstar och bestämmer dig för vilket parti som stämmer överens med dig, det är en gemensam gränsdragning.

Du finner de gränser som passar just dig och ingen skall ifrågasätta din integritet över dessa beslut. 

-Vem har rätt att säga att det du tycker är fel?

-Där går gränsen.

 

Hej å hå låta gyngan gå (A)

"Man tjänar in på gungorna vad man förlorat på karusellen".

Detta är ett berömt citat ifrån en Karl Gerhard kuplett och är lika aktuellt idag som igår.

Tänk vilken flod det finns av extra-priser överallt du lockas med än det ena och än det andra det finns ingen gräns för alla erbjudanden.

Du översköljs med reklam köp, köp, köp skynda fynda!

Allt det gör att idag finns ett filter hos människorna som tar bort det mediala bruset vilket inneburit att företagen blir mer och mer aggressiva i sin kommunikation och exploateringsiver när det gäller att se till att kunderna brinner, eller skall vi säga att se till att kundernas plånböcker brinner.

Idag är en stamkund inget värd om du inte är det i en liten affär/boutique. 

De stora kedjorna, stormarknaderna, vill helst ha tillfälliga förbindelser där de kan pracka på ett berg med det som kunden inte behöver i akt och mening att sedan slippa träffas igen.

En sak som är mycket tydlig, när det gäller gungor, är alla dessa försäkringar som skall säljas och tvingas på konsumenter med synnerligen luddiga formuleringar.

-Handen på hjärtat, vem behöver en 5-års försäkring för en elektronisk pryl som har en livslängd på 3 år?

Det bryr sig handlarna inte det minsta om ordern till personalen är glasklar, kräng!

Här i Spanien har detta säljfenomen fått en fullständig grotesk avigsida hos biluthyrarna.

De hyr ut sina bilar förmånligt som det tycks, men lägger in ett pris för fulltank som är c:a 3 gånger dyrare än om du hade fyllt den själv.

Motiveringen är att bilen skall lämnas tillbaks tom eller näst intill, så du slipper ha omaket att tanka själv.

-Vilket fullständigt nys!

Sedan är det försäkringar som du kan välja att ta för ett visst belopp om dagen och hyr du då bilen i ett par veckor blir detta belopp betydande.

Då skall du veta att personalen har bonus på försäkringarna vilket innebär att de kan bli ganska aggressiva i sin argumentation

Om du inte väljer att lösa försäkring reserveras ett stort belopp på ditt kreditkort och så länge det reserveras är allt ok men det finns de uthyrningsfirmor som drar beloppet och lägger det på sitt eget konto för att tjäna räntepengar.

-Detta förfarande är direkt bedrägligt men det struntar bolagen i.

Nåväl, tillbaks till stormarknaden, nu står du i begrepp att göra en köptransaktion du har bestämt dig vad du vill ha och du vill kanske få hjälp med ett par frågor, vad händer då?

-Jo, du lommar iväg på jakt efter personal som kan hjälpa dig.

Du ställer dig vid en station som tydligt indikerar Information med ett stort I.

När du stått och väntat en god stund och tålamodet börjar tryta slår du en lov och försöker leta upp någon som kan hjälpa till. 

Du går till en annan station med ett stort I och hittar en personal ber om hjälp och får motfrågan, vad du behöver hjälp med?

I bästa fall lyfter den du tilltalar blicken och tittar på dig i de flesta fall fortsätter konversationen med att du tittar på den du talar med och den tilltalade fortsätter sitt dumstirrande i skärmen vilket innebär att du kanske får ett relevant svar.

Du framför ditt ärende och får veta att den här stationen servar endast mobiler och inte PCs varför personalen du äntligen har hittat inte kan hjälpa dig utan ber dig återvända till den station du kom ifrån, alltjämt stirrande i skärmen och tuggandes på något som du inte vill veta vad det är.

Du förklarar att det inte finns någon där som kan hjälpa till varpå du äntligen möts av en blick dock fullständigt tom och intetsägande och mer mumlande svammel.

Detta är ytterligare ett sätt som handlarna tar igen på gungorna vad de förlorar på karusellen, det finns inte tillräckligt med personal och framförallt inte utbildad sådan.

Det här gör att jag har börjat med min egen bojkott av stormarknader av alla de slag och istället väljer små butiker där jag kan få någon att tala med om jag så behöver och någon som också vet vad det finns för olika alternativ.

Visst är det en smula dyrare men vad gör det när mitt humör är positivt och jag mår bra och får med mig det jag skulle ha istället för att gå omkring och svära, må dåligt för att till slut rusa ut ifrån stormarknaden tomhänt.

Fram för de små enskilda karusellerna framför de stora marknaderna med gungor. 

Jag vill hellre rida på en konstnärligt och omsorgsfullt utsmyckad karusellhäst i lagom tempo och njuta 


än att bli avslängd ifrån en gunga som gungar för högt och fort.    

       

Ingenting har hänt(A)

Vad har hänt den senaste tiden?

-Egentligen ingenting.

Hur kan det vara möjligt, världen är full av händelser så många att det inte är möjligt att hålla koll.

-Frågan borde istället lyda;

-Har du koll?

-Full koll, säger några.

-Noll koll, säger andra.

Jag påstår att de som hävdar att de har noll koll är de som är närmast sanningen.

-Vem kan ha full koll?

-Ingen.

Det är en fysisk och psykisk omöjlighet.

Det bor c:a 7 miljarder människor på planeten jorden vilket teoretiskt innebär att de är lika många händelser per sekund.

-Jag ställer frågan igen;

-Har du koll?

-Nä, trodde väl det.

-Varför kan inte vårt mikrokosmos räcka?

-Varför skall vi alltid ha koll, eller som vi nu vet, försöka ha koll på den värld som inte berör oss?

Nyfikenhet är en bra förklaring en annan är tristess, vi är tvungna att fylla vårt eget universum med information som är helt ointressant för oss själva den informationen behandlar vi sedan som om den berör och angår oss.

Det finns en handling som är typisk för detta men som ingen medger, nämligen att man läser skvallertidningar, och påstår man, endast då man väntar hos frissan.

Ja, även när du sitter hos tandläkaren slinker en och annan skvallertidning in i din hjärna, men du förfasas över dessa i den allmänna debatten och på fest hos vänner.

-Varför då inte ta med en doktorsavhandling nästa gång du skall klippa dig eller undersöka dina tänder?

-Tänk vad uppskattat det skulle vara att efter en god middag till kaffe och konjak börja diskutera;

"den teoretiska upptäckten av en mekanism som bidrar till förståelsen av massans ursprung hos subatomära partiklar, och som nyligen, genom upptäckten av den förutsagda fundamentala partikeln, bekräftats av ATLAS- och CMS-experimenten vid CERN:s accelerator LHC"     

-??????

-Samtalet skulle snabbt dö ut.

-Men,

börja att diskutera kungahusets barnafödande eller kändisars skilsmässor och du har startat en oral gräsbrand som är svårsläckt.

Alltså, det publicerade ordet har olika innebörd och olika syfte och är därför i sig lika värdefullt beroende på sammanhang och intresse.

Vi började med att ha koll, jag påstår att du kan ha en viss koll på lite av varje och kanske stor koll på enstaka område beroende på intresse.

Men att säga att man har järnkoll eller örnkoll är en orimlighet, den som säger sig inte ha någon koll är den som har koll på att inte ha koll vilket är den stora skillnaden mellan dessa kontrollanter.

Att inte ha koll på att inte ha koll är att vara ovetande.

-Så vad är det egentligen som hänt medan du läst dessa rader?

Det vet du inte men världen har snurrat vidare och det har utförts runt 25 miljarder transaktioner i vår värld och en av dem var att du just nu läst Averroes Blogg.

Inte en doktorsavhandling inte en skvallerblaska utan en fundering om våra liv i stort och smått.

-Vad har hänt den senaste tiden?

-Egentligen ingenting.