Visar inlägg från augusti 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Varför får barn idag inte vara barn?(A)

I en allt högre och snabbare omfattning rapporteras det om barnarbete eller att barn som så tidigt som möjligt skall in i olika institutioner.

-Vad är det som gör att ett barn på 3 år sätts i skolan? 

Barn skall ha rätt att få vara barn leka och inte börja i skolan för tidigt eller slängas in i institutioner, ibland innan de fyllt 1 år.

Det finns de som påstår att det är bra för ett barns mognad att vara bland kompisar att få ta ansvar mm.

Visst är det bra att ha kompisar men att vara på institution i 8-10 timmar eller i en skola lika länge är direkt förödande och stimulerar inget annat än stress.

I vissa länder börjar barnen i skolan redan när de fyllt 3 år. Jag minns mina barn när de var 3 år de skubbade runt på sommarstugans gräsmatta och hade fullt upp med att jaga fjärilar, humlor och andra insekter de tittade mycket noga på blommor, de var mitt uppe i ett lärande som ingen annan skola än livets kan ge.

Låt barnen mogna i lugn och ro och framförallt i sin egen takt istället för att stressa fram något som senare i livet visar sig inte vara något annat än en börda.

Det finns inte ett barn som är det andra likt något som vuxenvärlden har tappat bort i sin övertro att likformighet är av godo. 

Detta synsätt är och kommer alltid att vara fel.

-Vad är det som gör att barn tvingas till arbete?

Hur är det möjligt att länder ens kan ha i sin föreställningsvärld att barn skall arbeta i fabriker av olika slag?

Eller ännu värre något hål i väggen eller på gatan eller i en smutsigt liten verkstad. 

Det finns de barn som säljs som arbetskraft till de som fullständigt struntar i allt vad mänsklighet är.

Barnen i dessa fabriker är helt livegna och har ingen som ser efter dem det enda viktiga är att de arbetar hutlösa timmar ofta sover de i fabriken därför att de inte har någonstans att ta vägen och ofta blir de blir mycket illa behandlade. 

De länder som använder sig av barnarbete borde hamna på en svart lista hos FN som ligger till grund för intensifierade oanmälda inspektioner och om landet ifråga inte efterlever barnkonventionen avbryts all handel. 

Detta skulle bli kännbart och förhoppningsvis ett effektivt vapen i kampen emot barnslaveri. 

Barnarbete är en vidrig förekomst och de som använder barn som arbetskraft borde få fängelse på obestämd tid. 

Låt barnen få vara barn!


 


En chimär

Vi lever i det som kallas EU vilket står för Europeiska Unionen.

Så långt är allt väl på pappret, det är när det skall bli Europeiska Unionen i praktiken det går käpprätt ner i diket.

Union?!?

Här skall vi inte ha någon union inte det är avgrundsskillnader emellan de länder som bildar den löst sammansatta unionen.

Låt mig ge ett exempel;

En person jag känner blev mycket sjuk i Sverige och blev tvungen att åka in akut till sjukhuset.

Efter ett antal dagars undersökning kom de svenska läkarna fram till ingenting eller jo de lämnade 4 olika alternativ på vad det kunde vara.

Denna oprofessionella attityd är helt oacceptabel!

Nu förhåller det sig så att den här personen också bor i Spanien och detta land har ett förhållningssätt som innebär att man ser människorna som bor där.

Det är mer än vad som kan sägas om Sverige.

Om du blir dålig i Spanien finns där en sjukvård som tar hand om dig och som inte ger sig förrän de vet vad som är fel med dig alltså 180 graders skillnad mot sjukvården i Sverige.

Den person som historien handlar om blev sjuk med samma symtom men den här gången i Spanien.

Det blev transport in till akuten och efter c:a 30 minuter, mot 10-12 timmar i Sverige, sattes smärtlindring in i samband med att en mängd prover togs.

Det skall nämnas att personen hade mycket ont.

Sedan rullade det på, visst det tog sin tid men det blev klarlagt vad som var felet.

Inte nog med det, de spanska läkarna förordade att operation skulle genomföras allt för att att ett normalt liv skulle kunna levas.

Då visste personen vad som var fel och hur det skulle åtgärdas.

Med det spanska utlåtandet vilket var en diger lunta skriftliga bedömningar och slutledningar skickade personen in en ansökan till försäkringskassan i Sverige om att få bli opererad i Spanien.

Hos försäkringskassan sitter en byråkratisk handläggare som tar ärendet vidare till respektive landsting eller motsvarande.

Den stöddiga, otrevliga och nonchalanta attityd som blottlade sig i hanteringen av detta ärende går knappt i ord att beskriva.

Det värsta var dock att det medicinska underlaget som gjorts och tagits fram i Spanien underkändes eftersom det var svårtolkat!?!

-Svårtolkat för vem?

Utlåtandet var heller inte tillräckligt utförlig och kunde därför inte bifallas varför begäran om att få opereras i Spanien avslogs.

Och förresten så var det inte klarlagt vad som var fel på denna person eftersom läkarna på sjukhuset i Sverige inte kunde fastställa vad som var fel.

Med tanke på att resultatet i Sverige var så ofullständigt det går att få det och med tanke på att resultatet ifrån Spanien var så fullständigt tydligt och klart undrar man vems rygg som skall skyddas, den lilla människan struntar man absolut i.  

Att kalla Europa för EU är ett hån det finns inte en millimeter av union endast en insnöad protektionistiskt byråkrati som inte ser till människor utan endast till sin egen överlevnad och kostnader vill man absolut inte veta av i vart fall inte i Sverige där människor helst skall dö efter de har fyllt 40 år. 

Personen fick veta att om hon blev sjuk kunde och hon var i Sverige kunde hon alltid söka vård och bli opererad där.

Frågan som då infinner sig är;

För vad skall läkarna operera det var 4 olika diagnoser skall man då operera för alla 4 eller skall man chansa på något av dem.

Föreställningen om att Sverige är en välfärdsstat som skulle ha något att lära andra länder i unionen är just inget annat än en chimär.

Någon operation av en illa utbildad styckare på de svenska slakthusen blir naturligtvis aldrig aktuellt.Något har hänt (A)

Jag vet inte vad som har hänt men något är det.

Isarna i de som påstås vara de kallaste områdena på vår jord håller på att försvinna, varför?

Är det klimatförändringar påverkade av oss människor eller är det fullt normala cykler som vi inte förstår därför att de kommer så oerhört sällan att vi inte har upplevt dem förrän nu.

Jag läste en mycket intressant artikel i Rolling Stone att Grönlandsisen håller på att smälta.

http://www.rollingstone.com/greenland-melting

De som lever på Grönland idag har ett sätt att förhålla sig till sin omgivning vilket bygger på att det finns is.

De lever och jagar på isen utan den skulle deras liv som vi känner det försvinna. 

Vad händer om den isen försvinner och det blir öppet hav vad händer om Nordpolen också börjar smälta och den isen också försvinner?

Hur skall eskimåerna som lever av jakt och fiske ha en chans att få behålla sitt samhälle?

Ett samhälle som bygger på att det finns is att det är kallt långa perioder.

De använder utomhus som frysboxar finns inte den möjligheten undrar jag om de kan klara av dyra elräkningar för frysboxar eller om de ens är intresserade? 

En säker sak är att om havsnivån kommer att höjas avsevärt har de djur, isbjörnar bland andra, som är beroende av istäcket inte en chans att överleva och förmodligen försvinner de, drunknar eller svälter ihjäl. 

Var skall de jaga, var skall de gå i ide var skall de föda sin ungar?

Vi vet nu att de förhistoriska dinosaurierna dog ut beroende på en meteor som slog ned och skapade en explosion som tog död på det mesta.

Dock klarade sig de små däggdjuren och insekterna bra och blev nya härskare på jorden.

Är det en lika omvälvande förändring på gång nu? 

Det vet vi inte och möjligen kommer vi aldrig att få reda på det för vi människor kanske dras med i denna omdaning av jorden i en sådan omfattning att de som blir kvar är så få och utspridda att ingen har en historia kvar att berätta.

Vi måste värna om våra kalla områden så att vår civilisation består, polerna och de arktiska områdena är vårt fundament.

Är det naturen själv som bestämt händelseförloppet kan vi endast stå bredvid och betrakta och rusta oss för ett annat liv.

Något har hänt, frågan är vad?

 

    

En tanke

Vad är det som gör att vissa människor kan uppföra sig hursomhelst och ändå vara attraktiva i sällskapslivet?

Vad är det som gör att vissa människor alltid får bära hundhuvudet och att folk retar sig på dem?

Är det vibbarna som sänds ut?

Jamen, om man uppför sig illa då om något sänder man ut negativa vibbar.

Det är en tanke värd att stanna upp vid.

Är det en social status eller nivå som gör att det går att framföra sig i vardagen som det passar en själv? 

Eller är det en maktposition som gör att andra är rädda och inte vågar stöta sig?

Många frågor eller hur, men likafullt intressanta. 

Flugornas herre drar ovanstående till sin spets med en fasansfull konsekvens av ett gruppbeteende.

Vad som är värst att vara odräglig och accepterad på grund av en särställning eller att vara utanför därför att du sticker i ögonen på samfundet kan man fundera på.

Självinsikt inte är en av den självgode personens mer uttalade förmågor, det mesta rinner av som vatten på en gås. 

Utanförskap är alltid ett ont ting och för inget med sig som är konstruktivt.

Inget av dessa scenarior är trevligt skillnaden är att i det första fallet är du med i en grupp. 

Undrar om dessa grupperingar där man har kul på andras bekostnad verkligen har roligt eller om det är på låtsas?


Den frågan ger jag till dig att tänka på. 


 

 

Det gigantiska lurendrejeriet(A)

Desto större en lögn är desto mer trovärdig blir den.  

Jag vet inte vad svenskarna har gjort för ont för att drabbas av en livsmedelshandel som gång efter annan ertappas med fusk, snusk, falsk datumstämpling och annat bedrägligt agerande.

En statsminister yttrade vid ett tillfälle att;

-Bra mat skall vara dyr.

Inget kan vara mer felaktigt bra mat skall vara billig och därmed kunna serveras på allas bord till frukost, lunch och middag. 

Men detta yttrande har nu livsmedelshandeln i Sverige en gång för alla tagit till sig och slår alla rekord i dyr mat.

Jag förstår inte varför det inte finns en livaktig intresseförening som motverkar handlarnas groteska vinster.

Äger du ett eller är franchisetagare till ett stort livsmedelshus blir du mångmiljonär.

Det är bra i sig att det lönar sig att arbeta men det får inte ske på bekostnad av att en familjs hushållskassa försvinner i matkassen just därför att en handlare skall bli miljonär.

Det jag inte förstår är vad som är så dyrt?

Är det dyra produktionskostnader, dyr transport, dyr lagerhållning eller vad?

Om jag jämför med var jag bor idag kan jag säga att priserna på livsmedel är i snitt mellan 40-60% dyrare i Sverige.

Det kan inte vara en möjlig skillnad i dagens EU.

Det finns inte att det skulle vara så mycket dyrare med matproduktionen i Sverige än där jag bor.

Jag känner det i magen att vi har ett prislurendrejeri här.

Varför?

-Jo, som jag skrev tidigare livmedelslobbyn är urstark och intresset för en konsumentförening finns inte.

Här kapar livsmedelshandeln åt sig med en aldrig sinande penninghunger.

De som drabbas är de som måste äta, vilka de är?

-Ja, det är vi alla.

Sverige har 9 miljoner innevånare men bland EUs högsta matpriser en ekvation som inte går ihop i mitt huvud.

En av de minsta befolkningarna och en av de högsta prisnivåerna.

Ingen protesterar ingen demonstrerar priserna fortsätter att raka i höjden medan handlarna förtjust gnuggar sina händer.

När handlarna/livsmedelsindustrin intervjuas om kommande prisökningar lägger de pannan i djupa bekymrade veck och pratar om en ökad kostnadsnivå något som de aldrig rår för, det är alltid utifrån kommande skäl. 

-Vadå!?!

-En ökad kostnadsnivå för vad?

-För sin egen vinstmarginal?

Det är dags för livsmedelshandeln att lägga i handbromsen och ta sitt ansvar.

Inget alternativ gives i Sverige de små kvartersbutikerna/saluhallarna är snart ett minne blott.

Jag minns när jag var liten pojke och gick emellan charkuteri-/ost-/grönsaks och fiskhandlaren med min mor och handlade, det var ett äventyr.

Att handla idag är ett nödvändigt ont/måste.

Nu finns det i bästa fall en hyfsat sorterad disk av det ovannämnda men allt som oftast är det i frysdisken vi får leta.

Finns det något mer vederstyggligt än fryst och plastinbakad mat?

Dessa opersonliga gigantiska hallar är lika stora som bluffen om bra mat. 

Där jag bor är den lille handlaren väl representerad antingen i egen butik eller saluhall, vilka saluhallar det finns och vilken kvalité där är!

Inget fryst eller plastinbakat så långt öga når.

Jag köpte för ett tag sedan oxfilé den kostade mig i svenska kronor 200 hade jag köpt motsvarande mängd i Sverige hade jag behövt betala kronor 560.

Så mycket dyrare är det inte ens i Sverige så min fråga kvarstår;

Vad har svenskarna gjort för ont för att att drabbas av en livsmedelshandel som gång efter annan ertappas med fusk, snusk, bedrägligt agerande och skenande priser?

Sluta knota över ökande matpriser de stora kedjorna inför och bejaka istället närproducerat och den lille handlaren.  

Inled en köpbojkott mot de stora kedjorna ge dem vad de förtjänar, ingenting i kassan.  

Låt mellanmjölkens land falla i glömska dags att resa sig och våga vägra kliv upp ur det påtvingade matträsket som slukar pengarna. 

Det är dags att byta ut det mjäkiga mellanmjölksagerandet och istället ta fram djävlar anamma. 

Det är dags för Sverige att bli starkmjölkens land.

 


En reflektion (A)

Det är en reflektion i glasrutan i ett ögonblick är världen omvänd.

Vad är det som gör att en reflektion inte är en bild av den värld vi upplever och varför säger vi att reflektera det är att se dagen.

En framstående föredragshållare reflekterar över händelser och sin erfarenhet men samtidigt är reflektionen redan historia.

Varför är en historia inte lika verklig som en nyhet?

En reflektion som görs av historien för att inte begå samma misstag i framtiden är en nyhet.

Idag är det ingen som bryr sig vad som varit utan endast vad som komma skall.

Hur kan vi leva efter ett axiom som ligger i en tid vi inte vet något om?

Vad gör vi med vår kunskap?

Är det så att kunskapen är av inget värde kanske rent av betraktas som fult.

Om en kunskap är ful hur kan vi då reflektera?

Om kunskap inte har en framtid hur skall vi då kunna reflektera i vår dåtid.

Vi bjuder in de lärde till diskussion och den kunskap som delges är alltid uppskattad. 

Alltså den erfarenhet som de olika människorna har är deras historia och utifrån den kan de reflektera.

Är det inte så att vi bär reflexer i mörkret för att synas?

Låt vår historia för ett ögonblick bli viktig och synas och låt den för ett ögonblick fritt reflekteras.

Gör vi det kommer vi en bit närmre sanningen. 

Det är en reflektion i glasrutan och för ett ögonblick är världen omvänd.

 

  

Alla träskens moder (A)

Alla träskens moder är glömskan.

Att sjunka ned i glömska och inte längre komma ihåg ditt liv, måste vara något av det värsta som kan hända.

Vilken värld går de in i som inte längre minns, får de nya minnen eller är det endast det aktuella synintrycket som ger ett minne i hjärnan.

Om det är så, vilket kaos måste inte det vara.

Hur kort är det minnet?

Det är kanske därför de sitter och tittar ut i ingenting för att få en smula ro.

Vi växlar ju in bilder som normalt ger ett helhetsintryck men här kanske det är så att varje bild för sig är helhetsintrycket.

Jag kan inte föreställa mig vilken fasa att inte känna igen mina kära och nära eller att inte komma ihåg dem.

Att inte komma ihåg det som har hänt resor, utflykter, middagar, fikastunder eller skogspromenader allt det som vi gjort tillsammans. 

Det är ju på ålderns höst som du sitter och minns, vandrar längs minnenas stig. 

Det som är dig kärt kommer för dig och du går så gärna här gång på gång du älskar att vara här. 

Du ler åt dina minnen allt tokigt som du gjort allt arbete du lagt ned den och den resan ni gjorde, det är ditt liv du ler åt.

Att bli berövad det och istället vara hänvisad till att tomt titta ut är en grov stöld.

Det heter ju att dina ägodelar kan bli stulna eller försvinna i en brand men minnena har du alltid kvar.

Nu vet vi att det inte alltid är så, ibland uppstår en psykologisk brand som tar bort allt detta.

Ett flyktande minne är något som ingen borde drabbas av. 

Jag hoppas att det mycket snart finns ett system som släcker hjärnbranden. 

Glömskans träsk skall ingen behöva vistas i.